Registreer uw bezoek met Horeca Check:

arrow&v

De website www.horecacheck.be is een initiatief van KreationS ter ondersteuning van de horeca.

 

Alle ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om eventuele contact tracing te vergemakkelijken. De ingevulde formulieren worden 14 dagen bijgehouden. Enkel op vraag van bevoegde instanties worden deze beschikbaar gesteld.

De gegevens zullen in geen geval voor commerciële doeleinden worden gebruikt en zullen nooit openbaar gemaakt worden. Ook de horeca-uitbater kan de gegevens niet raadplegen. Na 14 dagen worden de gegevens definitief verwijderd.

Door het invullen van het formulier bevestigt u:

  • dat de ingevulde gegevens correct zijn

  • dat u de toestemming geeft om deze gegevens op te slaan, gedurende 14 dagen

  • dat u de toestemming geeft om deze gegevens ter beschikking te stellen aan de bevoegde instanties voor eventuele contact tracing.

Lees de uitgebreide privacy voorwaarden in dit document.

Samen kunnen we de strijd tegen Covid 19 aan!

De gegevens worden verwerkt, in opdracht van de horeca-uitbater (de verwerkingsverantwoordelijke) die dit weer doet in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c uit de AVG “de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust” en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je steeds terecht bij de uitbater, via contact@horecacheck.be of via de bevoegde instanties.

  • Facebook - White Circle